Functiebeschrijving Hoofd Huishouding

Doel van de functie:

Aansturen van de uitvoering van het afgesproken schoonmaakprogramma voor het hotel, resulterend in de overeengekomen uitvoeringskwaliteit en productiviteit. De werkzaamheden vinden plaats in een toegewezen hotel en omvatten het verrichten van algemeen schoonmaakonderhoud.

Plaats in de organisatie:

Direct leidinggevende:               Servicemanager of Regiomanager

Leidinggevend aan:                   10 tot 40 medewerk(st)ers algemeen schoonmaakonderhoud, inclusief eventuele Supervisors

Functie-inhoud & belangrijkste taken:

 • Leiden van de werkzaamheden in het hotel welke omvatten het verrichten van schoonmaakonderhoud volgens een vastliggend werkprogramma. Daarbij behoort indelen van de medewerk(st)ers over de verschillende afdelingen en toewijzen van taken, geven van aanwijzingen en instructies, controleren van de werkkwaliteit en werkvoortgang (productiviteit).
 • Verzorgen en inplannen van de personeelsbezetting en verlofaanvragen. Aanpassingen van het programma uitvoeren bij afwezigheid van medewerk(st)ers en oplossen van te voorziene personeelsproblemen in samenwerking en via de direct leidinggevende.
 • Toezien op juist gebruik van schoonmaakmiddelen, (hand)gereedschappen, materialen en machines. Zo nodig corrigeren van afwijkingen en geven van instructies. Toezien op handhaving van voldoende werktempo en correcte uitvoering van taken volgens het programma.
 • Signaleren van nodige aanpassingen in het werkprogramma naar aanleiding van de gebruiksomstandigheden, en in samenwerking met direct leidinggevende de aanpassingen bespreken en uitvoeren. Tevens in samenwerking met direct leidinggevende bespreken van wijzigingen welke worden voorgesteld door de opdrachtgever. Beoordelen van wijzigingsplannen op consequenties (personeelsbezetting, werktijden, taakverdeling, middelen, etc.) en adviseren aan direct leidinggevende. Aanpassen van werkroosters op basis van programmawijzigingen.
 • Zorgen voor deugdelijke opslag en beheer van middelen en materialen. Zorgen voor de aanwezigheid van voldoende schoonmaakmiddelen, afhankelijk van de voorgeschreven procedure.
 • Verzorgen van het personeelsbeheer waaronder het mede beoordelen van nieuwe medewerk(st)ers (aanname en aanstelling door direct leidinggevende), uitvoeren van het verzuimbeleid, geven van instructies aan nieuwe medewerk(st)ers, voordoen van taken, geven van begeleiding tijdens de proeftijd en uitvoeren van geschiktheidsbeoordeling. Adviseren aan de direct leidinggevende met betrekking tot definitieve indiensttreding.
 • Verrichten van overige werkzaamheden zoals:
 • Opvangen van klachten, opmerkingen, aanwijzingen etc. van de opdrachtgever;
 • Administratief afhandelen van de urenregistratie;
 • Beheren van de toegangssleutels, afsluiten van service- en werkruimtes na werktijd en toezien op het aanhouden van gestelde regels en procedures m.b.t. beveiliging, afsluiting, en overige procedures;
 • Incidenteel (bij onderbezetting als gevolg van ziekte van medewerk(st)ers e.d.) zelf verrichten van alle voorkomende schoonmaaktaken;
 • Zorgdragen voor een juiste taakvervulling en een goede gang van zaken in het hotel.

Functie-eisen:

 • Minimaal een afgeronde MHS/FM-opleiding, pre is HHS-opleiding, aangevuld met twee jaar relevante werkervaring;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, aangevuld met een goede basiskennis Engels;
 • Beheersing van het Microsoft Office pakket;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Je bent representatief, gastvrij en servicegericht;
 • Organiseren, motiveren en controleren zijn competenties die bij je passen;
 • Je bezit leidinggevende vaardigheden.