Functiebeschrijving Schoonmaker algemene ruimtes

Doel van de functie

Uitvoeren van het opgegeven schoonmaakprogramma.

Plaats in de organisatie

Direct leidinggevende:               Meewerkend voorman/-vrouw of Supervisor of Hoofd Huishouding of Servicemanager of Regiomanager

Leidinggevend aan:                   geen

Belangrijkste verantwoordelijkheden/taken

  • Periodiek, volgens programma uitvoeren van specialistisch schoonmaakonderhoud w.o. het reinigen van tapijt, behandelen van vloeren (polijsten, sprayen of conserveren).
  • Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden op de toegewezen afdelingen van het object (kantoor, kantoorgedeelte van bedrijf, (gastengedeelte van) horecabedrijf, gedeelten van ziekenhuis e.d. met algemene hygiëne-aspecten, etc.) volgens het vastliggend programma ten aanzien van soort schoonmaakwerk en frequentie. E.e.a. omvat taken als stofwissen, moppen, schoonmaken van wanden, glas (binnenzijde) en sanitair, stofzuigen, reinigen van meubilair e.d.
  • Toepassen van de voorgeschreven werkmethoden. Gebruiken van schoonmaakmiddelen, handgereedschap en meerdere soorten machines volgens de gegeven werkinstructies. Beoordelen van afwijkingen in schoon te maken delen en bepalen/proberen van de meest geëigende behandeling, binnen de bekende/toegestane mogelijkheden.
  • In ordelijke staat houden van de materialen (werkwagen, doeken, werkkast). Uitvoeren van eenvoudige reparaties en verrichten van dagelijks onderhoud aan de gebruikte machines.
  • Overleggen over werk en werkuitvoering.
  • Onderhouden van contacten met collega's (informatief).
  • Hanteren van schoonmaak-handgereedschappen. Bedienen van machines.
  • Zorgvuldig uitvoeren van het schoonmaakprogramma