Functiebeschrijving Supervisor

Doel van de functie:

Aansturen en uitvoering geven aan het afgesproken schoonmaakprogramma voor het hotel resulterend in de overeengekomen uitvoeringskwaliteit en productiviteit, in de rol van supervisor. De werkzaamheden vinden plaats in een toegewezen hotel en omvatten het verrichten van algemeen schoonmaakonderhoud en toezichthoudende taken.

Plaats in de organisatie:

Direct leidinggevende:               Hoofd Huishouding of Servicemanager of Regiomanager

Leidinggevend aan:                   5 tot 15 medewerk(st)ers algemeen schoonmaakonderhoud

Functie-inhoud & belangrijkste taken:

Het aansturen van de operationele werkzaamheden. Kerntaken zijn onder meer:

 • Toewijzen van taken aan medewerk(st)ers, geven van aanwijzingen en instructies en controleren van werkkwaliteit en werkvoortgang (productiviteit);   
 • Inwerken van nieuwe medewerk(st)ers en overdragen van te hanteren werkmethoden;
 • Motiveren van medewerk(st)ers op het naleven van werkmethoden, gedragsregels en signaleren van functioneringsproblemen en deze doorgeven aan direct leidinggevende;
 • Melden van bezettings- en overige uitvoeringsproblemen aan direct leidinggevende en uitvoeren van door direct leidinggevende aangedragen oplossingen;   
 • Zorgen voor een deugdelijke opslag en beheer van middelen en materialen. Zorgen voor de aanwezigheid van voldoende schoonmaakmiddelen, afhankelijk van de voorgeschreven procedure;
 • Signaleren van wenselijke aanpassingen in het programma, naar aanleiding van de gebruiksomstandigheden, aan de direct leidinggevende. Adviseren over de benodigde bezetting/tijd, te hanteren werkmethoden e.d. voor het realiseren van wijzigingsplannen;
 • Verantwoorden van het uitgevoerde programma richting klant, voornamelijk via het logboek. Registreren van uitgevoerd werk en eventuele bijzonderheden. Reageren op door opdrachtgever schriftelijk aangegeven klachten of verzoeken voor aanvullend werk na afstemming met direct leidinggevende;
 • Administratief afhandelen van de urenregistratie;  
 • Beheren van de toegangssleutels, afsluiten van service- en werkruimtes na werktijd en toezien op het aanhouden van gestelde regels en procedures m.b.t. beveiliging, afsluiting, en overige procedures;
 • Onderhouden van contacten met medewerk(st)ers en direct leidinggevende;
 • Attent zijn op correcte uitvoering van het werkprogramma door de medewerk(st)ers;
 • Telefonisch bereikbaar zijn voor direct leidinggevende voor alle voorkomende vragen.
 • Zelf verrichten van alle voorkomende schoonmaaktaken

Functie-eisen:

 • Bij voorkeur een afgeronde MHS/HS/FM-opleiding, aangevuld met relevante werkervaring;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, aangevuld met een goede basiskennis Engels;
 • Je bent representatief, gastvrij en servicegericht;
 • Organiseren, motiveren en controleren zijn competenties die bij je passen.